Greta Thunberg w śląskich kopalniach. Ta nastoletnia szwedzka aktywistka na rzecz walki z ociepleniem klimatu została zaproszona przez górników i podzieliła górników. Wybuchła awantura.

Greta Thunberg w śląskich kopalniach. Ta nastoletnia szwedzka aktywistka na rzecz walki z ociepleniem klimatu została zaproszona przez górników i podzieliła górników. Wybuchła awantura.

22 stycznia 2020 Wyłącz przez administrator

Greta Thunberg została zaproszona na Śląsk przez Związek Zawodowy Górników KWK Makoszowy. Do tej zabrzańskiej kopalni przyjechała w asyście kamer brytyjskiej BBC.

Greta odwiedziła również zabytkową kopalnię Guido. Inicjatorem jej wizyty był przewodniczący ZZG KWK „Makoszowy” Jerzy Hubka.

Władze krajowe ZZG wydały oswiadczenie:

„Kierownictwo Rady Krajowej ZZG w Polsce stanowczo odcina się od szkodzących branży działań podjętych przez organizację KWK „Makoszowy”.

Pan Jerzy Hubka nie posiada żadnego upoważnienia do wypowiadania się w imieniu ZZG w Polsce.

Kontakty z Gretą Thunberg w świetle kamer telewizyjnych BBC uznajemy za przejaw megalomanii i głupoty. A działania organizacji z Makoszow za szkodliwe dla Polski”.

Ostre słowa to mało powiedziane. Jerzy Hubka też wydał swoje oświadczenie:

„A i owszem, spotkaliśmy się z Gretą Thumberg na kopalni Makoszowy, a potem byliśmy na kopalni Guido wraz z ekipą telewizyjną BBC, aby Greta zobaczyła choć namiastkę dołu kopalni.

Przekazaliśmy jej, że górnicy nie boją się zmian i przeobrażeń,wszak pod warunkiem, że rozmawia się z nimi uczciwie i prowadzi rzetelny dialog i wypracowuje konkretny kompromis.

Podkreśliliśmy, że kopalnie nie generują dwutlenku węgla CO2 i można je z powodzeniem wyposażyć w nowoczesne technologie z pożytkiem dla środowiska jednocześnie nie tracąc miejsc pracy”.

Nasz komentarz. Z ociepleniem klimatu mamy do czynienia. To fakt.

Trzeba coś z tym zrobić. Inaczej wszyscy zginiemy.

Zagrożeniem dla Polski na pewno nie jest Greta ani kamery BBC. Zamiast obrażać się na resztę świata trzeba z nią rozmawiać i przedstawiać swoje racje.

Rozmowa nigdy nie jest szkodliwa. A dla polskiego górnictwa to nie Greta jest zagrożeniem.

Zagrożeniem jest węgiel z Rosji, który w milionach ton wjeżdża do Polski. Zaś polskie kopalnie mają problem że sprzedażą swojego, który w coraz większej liczbie zalega na zwałach. To jest prawdziwe zagrożenie dla branży.

Fot. Jerzy Hubka – profil FB.