Warta około 50 milionów zł rewitalizacja Doliny 5 Stawów będzie największym zielonym projektem we współczesnej historii Katowic. Miasto otrzymało gotową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Zakres prac jest olbrzymi.

Warta około 50 milionów zł rewitalizacja Doliny 5 Stawów będzie największym zielonym projektem we współczesnej historii Katowic. Miasto otrzymało gotową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Zakres prac jest olbrzymi.

2 grudnia 2019 Wyłącz przez administrator

***
Wszystkie nasze informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.
***

Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.

***

Stawy Morawa i Borki zyskają połączenie wodne. Nad brzegiem pierwszego z nich powstanie nowa stanica żeglarska, co umożliwi uprawianie sportów wodnych na 47 ha powierzchni.

W ramach rewitalizacji zostanie zachowany zielony charakter obszaru. Powstaną tam m.in.: drogi rowerowe, kąpieliska wraz z zapleczem, 500-metrowa promenada, kręgi grillowe czy łąka kwietna.

Inżynierowie z firmy „AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska” przekazali miastu gotową już koncepcję.

– Otrzymany przez miasto materiał jest zwieńczeniem wielomiesięcznych prac grupy architektów, którzy opracowali go na podstawie wytycznych wskazanych przez mieszkańców Katowic w ramach przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. Wiceprezydent podkreśla, że we wspomnianych konsultacjach katowiczanie podkreślali, że największymi atutami tego obszaru są natura, czysta woda w stawach, cisza, zieleń, możliwość kąpieli oraz istnienie harcerskiej stanicy żeglarskiej.

Okolice stawów Morawa, Borki oraz trzech Hubertusów znajdujących się na terenie katowickich dzielnic Szopienic i Burowca, tworzą urokliwy, zajmujący 157 hektarów kompleks przyrodniczo-krajobrazowy „Szopienice-Borki”. Łączna powierzchnia wspomnianych zbiorników wodnych wynosi 91 hektarów – co oznacza, że jest aż 10 razy większa niż powierzchnia zbiorników w Dolinie Trzech Stawów, które liczą łącznie 9 hektarów.

– Dolina 5 Stawów jest dziś zaniedbana. Ma jednak olbrzymi potencjał, by stać się miejscem na miarę cieszącej się wielką popularnością Doliny Trzech Stawów. Dlatego w zeszłym roku zobowiązałem się, że kompleksowo zrewitalizujemy to miejsce – mówi prezydent Marcin Krupa.

Zgodnie z koncepcją przy stawie Borki powstaną dwie plaże rekreacyjne i molo prowadzące do wyspy w zachodniej części stawu. W strefie przybrzeżnej powstaną m.in. toalety, przebieralnie, natryski, boisko do siatkówki plażowej czy krąg grillowy. W strefie wypoczynku powstanie monitoring, nowe oświetlenie, zostaną zamontowane ławki, kosze na śmieci. Staw zostanie wyczyszczony z szuwarów.

Największe zmiany będą dotyczyć stawu Morawa wraz z nadbrzeżem. Morawa zostanie połączona z Borkami kanałem, który znacząco zwiększy możliwości w zakresie rekreacyjnego korzystania z kajaków i łódek.

Na północnym brzegu Morawy powstanie plaża rekreacyjna, boisko do siatkówki plażowej, toalety, przebieralnie i natryski. Wzdłuż całego wschodniego brzegu, a więc równolegle do torów tramwajowych, powstanie drewniana promenada spacerowa, która połączy północną część stawu z południową.
Na południowym brzegu – tj. przy stanicy harcerskiej, powstanie kolejna plaża z pełnym zapleczem. Przewidziano również w tym obszarze miejsce na punkt gastronomiczny.

Na północno-zachodnim brzegu Morawy powstanie krąg grillowy oraz miejsce do przeprowadzania lekcji w terenie.

Z kolei trzy stawy Hubertus będą miały bardziej „dziki” charakter. Hubertusy zostaną oczyszczone z szuwarów i połączone wąskimi kanałami.

Nad Hubertusem II pojawią się pomosty wędkarskie dla osób niepełnosprawnych. Na północnym brzegu Hubertusa III zostanie utworzona ścieżka edukacyjna wraz z miejscem do lekcji terenowych.

Cały obszar Doliny zostanie połączony nowymi drogami rowerowymi, wraz z kilkunastoma wiatami rowerowymi i punktami wypoczynkowymi. Drogi rowerowe zostaną połączone z tymi już istniejącymi – wzdłuż ul. Sosnowieckiej w Katowicach oraz po stronie Sosnowca – z drogą rowerową okalającą Stawiki – co pozwoli włączyć się w Szlak Rowerowy Dawnego Pogranicza.
Dodatkowo na całym obszarze powstaną również parkingi, m.in. przy zachodniej stronie stawu Borki oraz przy torach kolejowych pomiędzy Morawą a Hubertusami.

Przebieg dróg rowerowych i deptaków zaprojektowano tak, by ominąć systemy korzeniowe drzew. Dodatkowo przewiduje się wykonanie szeregu nasadzeń drzew i krzewów na całym terenie objętym koncepcją.

Pojawią się m.in. rośliny miododajne, które będą zapewniać pożywienie m.in. dla pszczół i motyli, które występują w tym rejonie. Z kolei nasadzenie takich gatunków, jak pigwowca okazałego, ligustra, berberysu, głogu pośredniego zapewni pożywienie dla ptaków i małych ssaków.

W Dolinie 5 Stawów pojawią się także obszary o charakterze łąk – z budkami dla owadów.

W I kwartale przyszłego roku odbędzie się przetarg na projekt. Po powstaniu projektu będzie możliwy wybór wykonawcy prac w terenie, które zgodnie z harmonogramem powinny się rozpocząć w II kwartale 2021 roku.

Źródło i fot.: BP Um Katowice. Na zdjęciach: Tak ma wyglądać Morawa. Wizualizacja AMAYA ARCHITEKCI.