Nowe sposoby walki ze smogiem w Katowicach. Wśród nich – stworzenie listy trucicieli.

Nowe sposoby walki ze smogiem w Katowicach. Wśród nich – stworzenie listy trucicieli.

4 października 2019 Wyłącz przez administrator

Więcej – czytaj poniżej.

***
Wszystkie nasze informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.
***

Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.

***

W Katowicach powstanie lista największych trucicieli. Władze miasta będą ich namawiały do wymiany kotłów, oferując w tym zakresie pomoc.

Służby miejskie przeprowadzą inwentaryzację źródeł ciepła w Katowicach. W dzielnicach mają być organizowane spotkania z mieszkańcami, poświęcone walce ze smogiem.

Zmieniona zostanie również uchwała antysmogowa. Ma ona uwzględniać propozycje mieszkańców.

Ponieważ w Katowicach działa już system badania jakości powietrza, one stanowić mają podstawę powstającej mapy czystości powietrza. Ich wskazania uzupełnione będą o informacje, gdzie strażnicy miejscy najczęściej wręczają mandaty za palenie śmieci oraz zgłoszenia od mieszkańców.

Kontynuowane będą kontrole przy użyciu dronu. Palenie śmieci nadal będzie karane mandatami, przy czym straż miejska zauważa znaczący spadek przypadków palenia odpadków.

O ile w 2016 roku co szósta kontrola potwierdzała spalanie śmieci, to w 2018 r. już tylko co trzydziesta. I to przy aż 4429 przeprowadzonych kontrolach.

W tym roku strażnicy przyjęli już 717 zgłoszeń od mieszkańców, zaniepokojonych snującym się w sąsiedztwie gęstym dymem. Przeprowadzili 1579 kontroli palenisk. W 76 przypadkach wykryli, że ludzie spalali śmieci.

Miasto będzie dofinansowywało wymianę najgorszych „bezklasowych” kotłów. W uzasadnionych przypadkach będzie dofinansowywało również wkład własny. To w ramach programu pomocy najuboższym i walki z tzw. ubóstwem energetycznym.

Ponieważ ogólnowojewódzka uchwała antysmogowa spowodowała wzrost kosztów ogrzewania, miasto będzie kontynuować pomoc dla najbiedniejszych mieszkańców w zakresie zakupu opału. Dofinansowanie opału wynosi 900 zł.
Mniej zamożne rodziny będą zachęcane do zamiany kotłów węglowych na urządzenia grzewcze na gaz i prąd poprzez dofinansowanie. Wypłacane są również zasiłki energetyczne i zasiłki na dofinansowanie zmiany systemu grzewczego.

Dane „monitoringu powietrza” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że jakość powietrza w Katowicach się poprawia. Podczas pierwszych trzech kwartałów tego roku mieliśmy w Katowicach najlepszą jakość powietrza w historii pomiarów.

Dla okresu od początku stycznia do końca września wskaźnik stężenia pyłu PM 10 wynosił niespełna 33 (mikrogramy na m3), podczas gdy rok temu wynosił dla analogicznego okresu ponad 38, a dwa lata temu ponad 41.

To oznacza, że rok temu zapylenie powietrza w Katowicach było większe niż w tym roku o ponad 18 proc. Zaś dwa lata temu o ponad 28 proc.

Harmonogram spotkań informacyjnych poświęconych możliwości wymiany kotłów węglowych z dofinansowaniem miasta Katowice:

MDK Południe, Sołtysia 25, 16 października;
MDK Południe, Żeleńskiego 83, 17 października;
MDK Południe, Stellera 4, 23 października;
MDK Południe, Jankego 136, 24 października;
MDK Koszutka, Krzyżowa 1, 30 października.

Źródło: BP UM Katowice.