Jutro szereg ulic zamkniętych dla ruchu kołowego w Katowicach i okolicznych miastach. Bardzo dużo autobusów pojedzie inaczej niż zwykle. Wstrzymany zostanie ruch na kilkunastu liniach tramwajowych.

Jutro szereg ulic zamkniętych dla ruchu kołowego w Katowicach i okolicznych miastach. Bardzo dużo autobusów pojedzie inaczej niż zwykle. Wstrzymany zostanie ruch na kilkunastu liniach tramwajowych.

5 października 2019 Wyłącz przez administrator

Więcej – czytaj poniżej.

***
Wszystkie nasze informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.
***

Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.

***

Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie. Przez te miasta w niedzielę 6 października pobiegną uczestnicy Silesia Marathon 2019.
Wiele ulic będzie nawet na kilka godzin zamkniętych dla ruchu kołowego. Kierowcy, lecz także pasażerowie autobusów i tramwajów, powinni przygotować się na szereg zmian i utrudnień.

Trzy dzielnice Katowic zostaną odcięte od śródmieścia. Aby zapewnić komunikację z centrum miasta przygotowano specjalne linie autobusowe.

Poniżej szczegółowa informacja przygotowana przez ZTM.

„6 października br. w godzinach 8:30 – 14:00 (niedziela) odbędzie się bieg uliczny pn. „SILESIA MARATHON 2019”, którego trasa przebiegać będzie ulicami miast: Chorzów, Katowice, Mysłowice oraz Siemianowice Śląskie.

Szczegółowy przebieg w poszczególnych miastach:

Chorzów – start na Stadionie Śląskim, bieg wewnętrznymi alejkami Parku Śląskiego;
Katowice – ulicami: Złotą, Bukową, Krzyżową, Ściegiennego, Chorzowską, przez rondo im. gen. Jerzego Ziętka (północna jezdnia), al. Roździeńskiego (północna jezdnia), Dudy-Gracza, 1 Maja, Graniczną, Pułaskiego, Lotnisko, wewnętrznymi alejkami Doliny Trzech Stawów, Francuską, Trzech Stawów, Gospodarczą, Górniczego Dorobku, Szopienicką, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Rymarską, Nałkowskiej, pl. Wyzwolenia, Św. Anny, Górniczego Dorobku, Szopienicką, Mysłowicką;
Mysłowice – ulicami: Mikołowską, Obrzeżną Zachodnią, Katowice – Oswobodzenia, Lwowską (jezdnia wschodnia), Bednorza, Roździeńską, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Bohaterów Monte Cassino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich,
Siemianowice Śląskie – ulicami: Mysłowicką, Powstańców, Fitznerów, Sienkiewicza, pl. Skargi, Katowicką, Katowice – Telewizyjną, Bytkowską, Chorzów – wewnętrznymi alejkami Paku Śląskiego z metą na Stadionie Śląskim.

***

Wyżej wymieniona trasa biegu ulicznego wymagać będzie całkowitego wstrzymania ruchu kołowego oraz krótkotrwałych zatrzymań przejazdu linii autobusowych, które wprowadzane będą zgodnie z poniższym opisem:

Katowice:

od ok. godz. 8:00 do ok. 11:00 – rejon ul. Złotej, Bukowej i Krzyżowej,
od ok. godz. 8:20 do ok. 11:00 – rejon ul. Chorzowskiej,
od ok. godz. 8:30 do ok. 12:00 – rejon Ronda (północna strona),
od ok. godz. 8:30 do ok. 12:00 – al. Korfantego (przystanek Katowice Aleja Korfantego [stanowisko przy Delikatesach], tj. odcinek północno-wschodni od skrzyżowania z ul. Moniuszki do Ronda),
od ok. godz. 8:30 do ok. 12:00 – rejon al. Roździeńskiego, Dudy-Gracza,
od ok. godz. 8:30 do ok. 10:00 – rejon Osiedla Paderewskiego, Muchowca, tj. ulic: Granicznej, Pułaskiego, Lotnisko, Francuskiej,
od ok. godz. 10:00 do ok. 13:00 – rejon dzielnic: Zawodzie, Bogucice, Dąbrówka Mała (ulice: 1 Maja, Bohaterów Monte Cassino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich),

Katowice i Mysłowice:

Katowice – od ok. godz. 9:00 do ok. 11:40 – rejon dzielnic: Giszowiec, Nikiszowiec, Janów, Szopienice, Burowiec (ulice: Gospodarcza, Dobrego Urobku, Szopienicka, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Rymarska, Nałkowskiej, Św. Anny, Szopienicka, Mysłowicka),

Mysłowice – ulice: Mikołowska, Obrzeżna Zachodnia, ponownie Katowice – ulice: Oswobodzenia, Lwowska, Bednorza, Roździeńska.

Katowice i Siemianowice Śląskie:

od ok. godz. 10:00 do ok. 14:00 – rejon miasta Katowice, tj. ulic: Telewizyjna i Bytkowska – wstrzymana zostanie możliwość przejazdu z Siemianowic Śląskich do Katowic z wykorzystaniem przejazdu tymi ulicami (objazd przez Chorzów, ul. Parkową z obsługą tymczasowego przystanku autobusowego Chorzów Skansen).

W tych godzinach katowickie dzielnice: Józefowiec, Koszutka oraz Dąb obsługiwane będą przez tymczasowo uruchomione linie autobusowe oznaczone jako S1 i S2,

Siemianowice Śląskie: od ok. godz. 10:00 do ok. 14:00 ulice: Mysłowicka, Powstańców, Fitznerów, Głowackiego, Sienkiewicza, plac Skargi, Katowicka.

***

W związku z wyżej wymienionymi okresowymi wstrzymaniami ruchu kołowego na powyższych ulicach, wprowadza się czasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr: 0, 1, 4, 5, 6, 7, 11, 18, 22, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 61, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 91, 109, 110, 149, 154, 177, 190, 193, 222, 223, 292, 296, 600, 657, 662, 672, 673, 674, 695, 801, 807, 808, 814, 815, 820, 835, 840, 900, 910, 911, 920, 930, 931, AP2 i AP3.

Wystąpią również utrudnienia w kursowaniu linii tramwajowych: 0, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 36 i 43, spowodowane krótkotrwałymi wstrzymaniami przejazdu w rejonie skrzyżowań ulic:

Chorzowska – Ściegiennego
Chorzowska – al. Korfantego – Rondo im. gen. Jerzego Ziętka
Dudy-Gracza – Warszawska, 1 Maja
Bednorza – Lwowska – Wiosny Ludów
1 Maja (rejon pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu)

Katowice:

Od ok. 8:30 do ok. 11:00 wyłączona z ruchu kołowego zostanie północna jezdnia ul. Chorzowskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Stęślickiego do skrzyżowania z ul. Ściegiennego). Spowoduje to zmiany w przebiegu tras linii autobusowych:

Linie 6, 820, 840 w kierunku Chorzowa, po obsłudze przystanku początkowego Katowice Mickiewicza skierowane zostaną ulicami: Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką do ul. Chorzowskiej. Linie obsługiwać będą przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej: Katowice Dąbrówki oraz Załęże Dwór.

Linie 7, 23, 674 w kierunku Osiedla Tysiąclecia po obsłudze przystanku początkowego Katowice Plac Wolności skierowane zostaną ulicami: Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie obsługiwać będą przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej: Katowice Dąbrówki oraz Załęże Dwór.

Autobusy linii 110 w kierunku Siemianowic Śląskich po obsłudze przystanku Katowice Plac Wolności skierowane zostaną ulicami: Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej, następnie przejazd przez Chorzów ul. Parkową, Kościuszki, Siemianowicką, do włączenia się na swoją rozkładowa trasę przejazdu na przystanku Bytków Osiedle Chemik.

W kierunku Katowic, po obsłudze przystanku Bytków Osiedle Chemik autobusy skierowane zostaną ulicami: Siemianowicką, Kościuszki, Parkową, Katowicką, Chorzowską do włączenia się na swoją rozkładową trasę przejazdu na przystanku Dąb Kościół. Na linii obowiązuje obsługa wszystkich przystanków zlokalizowanych na trasie objazdowej,

Autobusy linii 193 w kierunku osiedla Witosa, po obsłudze przystanku Koszutka Iłłakowiczówny skierowane zostaną ulicami: Misjonarzy Oblatów i Sokolską, do włączenia się na rozkładową trasę na przystanku Katowice Sokolska.

Autobusy tej linii obsługiwać będą przystanek Katowice Chorzowska zlokalizowany na trasie objazdowej. W kierunku Wełnowca, po obsłudze przystanku Katowice Sokolska autobusy skierowane zostaną bezpośrednio ulicą Sokolską, Misjonarzy Oblatów, do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku Koszutka Kościół (stanowisko nr 1).

Linia 662 rozpocznie kursowanie od godziny 15:12 z przystanku Dąb Silesia City Center
Od ok. 8:50 do ok. 11:50 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego al. Roździeńskiego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Dudy-Gracza i ul. Dobrowolskiego. Ta organizacja ruchu spowoduje następujące zmiany w przebiegu tras linii autobusowych:

Autobusy linii 1, 4skierowane zostaną do przystanku Zawodzie Waleriana, z nawrotami na węźle drogowym al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna. Przystanek ten stanowić będzie początek i koniec trasy tych linii. Nie będą obsługiwane przystanki Katowice Aleja Korfantego, Strefa Kultury NOSPR i Strefa Kultury.

Autobusy linii 40, 801, 807, 808, 814, 815, 835 w kierunku centrum Katowic, po obsłudze przystanku Dąbrówka Mała Pawilon Agata oraz tymczasowo uruchomionego Bogucice Skrzyżowanie dla linii 801, 807, 808, 814, 815, 835, skierowane zostaną aleją Roździeńskiego, tunelem pod katowickim rondem, z nawrotami w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej i Baildona (pod wiaduktem przy wjeździe do Silesia City Center), następnie dokonają powrotów ul. Chorzowską do włączenia się na swoją rozkładową trasę przejazdu do przystanków Katowice Aleja Korfantego i Piotra Skargi.

Autobusy tych linii będą dodatkowo obsługiwać stanowisko przystanku Katowice Chorzowska zlokalizowane przy ING Banku Śląskim.

W kierunku powrotnym, skierowane zostaną do przejazdu tunelem pod katowickim rondem, bez obsługi przystanków Katowice Strefa Kultury i Strefa Kultury NOSPR (zależnie od linii),
Autobusy linii 76, 77, 149 w kierunku centrum Katowic, po obsłudze przystanku Wilhelmina Zespół Szkół skierowane zostaną aleją Roździeńskiego, tunelem pod katowickim rondem, z nawrotami w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej i Baildona (pod wiaduktem przy wjeździe do Silesia City Center), następnie dokonają powrotów ul. Chorzowską do przystanku końcowego i początkowego Katowice Mickiewicza.

W kierunku Mysłowic, autobusy skierowane zostaną tunelem pod katowickim rondem, bez obsługi przystanków Katowice Aleja Korfantego, Strefa Kultury NOSPR i Strefa Kultury.

Autobusy linii 154 w kierunku Ligoty, po obsłudze przystanku Bogucice Skrzyżowanie skierowane zostaną aleją Roździeńskiego, tunelem pod katowickim rondem, z nawrotami w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej i Baildona (pod wiaduktem przy wjeździe do Silesia City Center), następnie dokonają powrotów ul. Chorzowską do przystanku Katowice Sokolska.

W kierunku Środuli, autobusy po obsłudze przystanku Katowice Szkolna skierowane zostaną ul. Moniuszki, Piotra Skargi (z obsługą przystanku Katowice Piotra Skargi, stanowisko nr 4), następnie ul. Sokolską, tunelem pod katowickim rondem, bez obsługi przystanków: Katowice Altus, Strefa Kultury NOSPR i Strefa Kultury.

Autobusy linii 673 w kierunku Giszowca i Murcek, po obsłudze przystanku Katowice Chorzowska skierowane zostaną tunelem pod katowickim rondem, bez obsługi przystanków Katowice Aleja Korfantego, Strefa Kultury NOSPR i Strefa Kultury.

W kierunku centrum Katowic oraz Osiedla Tysiąclecia, autobusy pojadą tunelem katowickiego ronda, do włączenia się na swoją rozkładową trasę przejazdu na przystanku Dąb Kościół (bez obsługi przystanków na odcinku Katowice Strefa Kultury – Dąb Huta Baildon).

Autobusy linii 920 po obsłudze przystanku Zawodzie Waleriana skierowane zostaną aleją Roździeńskiego, tunelem pod katowickim rondem, z nawrotami w rejonie skrzyżowania ulic: Chorzowska i Baildona (pod wiaduktem przy wjeździe do Silesia City Center), następnie powrócą ul. Chorzowską do przystanku początkowego i końcowego Katowice Mickiewicza.

W kierunku Giszowca, autobusy skierowane zostaną tunelem pod katowickim rondem, bez obsługi przystanków Katowice Aleja Korfantego, Strefa Kultury NOSPR i Strefa Kultury.

Ponadto, w godzinach biegu w dzielnicy Szopienice, Nikiszowiec i Giszowiec, autobusy zakończą kursy na przystanku Giszowiec Kościół.

Od ok. 8:30 do ok. 10:00 wyłączone z ruchu kołowego zostaną ulice: Graniczna, Pułaskiego, Lotnisko, Francuska oraz możliwości dokonywania nawrotów w rejonie ulic: Trzech Stawów i Gospodarczej. Ta organizacja ruchu wymagać będzie następujących zmian w przebiegu tras linii autobusowych:

Autobusy linii 672 w kierunku Giszowca, po rozpoczęciu trasy na przystanku Katowice Dworzec, skierowane zostaną przez pl. Wolności, ul. Sokolską, tunelem pod katowickim rondem, do włączenia się na przystanku autobusowym Zawodzie Waleriana, następnie pojadą bezpośrednio ul. Murckowską i Pszczyńską, do włączenia się na przystanku Katowice Porcelanowa. Nie będą obsługiwane przystanki na odcinku Katowice Jagiellońska – Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy.

W kierunku centrum Katowic, po obsłudze przystanku Kolonia Zuzanna n/ż, autobusy pojadą bezpośrednio Aleją Górnośląską (autostradą A4) do ul. Francuskiej (zjazd w rejonie Komendy Policji), bez obsługi Osiedla Paderewskiego.

Autobusy linii 674 w kierunku Giszowca, po rozpoczęciu kursu z przystanku Katowice Dworzec, skierowane zostaną przez pl. Wolności, ul. Sokolską, tunelem pod katowickim rondem, do włączenia się na przystanku Zawodzie Waleriana, następnie pojadą bezpośrednio ul. Murckowską, ul. Pszczyńską i dokonywać będą zjazdu do ul. Kolistej, włączając się na ul. Mysłowicką, Batalionów Chłopskich, Radosną, dokonując nawrotów ulicami: Gościnną, Młodzieżową, Przyjazną do ul. Radosnej.

W kierunku centrum Katowic oraz osiedla Tysiąclecia autobusy po obsłudze przystanku Giszowiec Kościół, skierowane zostaną ulicami: Batalionów Chłopskich, Mysłowicką, Kolistą, Pszczyńską, Aleją Górnośląską do ul. Francuskiej (zjazd w rejonie Komendy Miejskiej Policji), bez obsługi Osiedla Paderewskiego.

Autobusy linii 51, 110 nie będą obsługiwać przystanków na Osiedlu Paderewskiego, skierowane zostaną bezpośrednio ul. Francuską.

Autobusy linii 910 kursować będą z pominięciem obsługi Osiedla Paderewskiego, tj. z wykorzystaniem przejazdu ulicami: Powstańców i Damrota (z obsługą przystanku Katowice Damrota GTC), powracając swoją rozkładową trasą przejazdu do przystanku Katowice Dworzec.

Od ok. godz. 9:00 do ok. 11:30 wyłączone z ruchu kołowego zostaną ulice: Gospodarcza, Górniczego Dorobku, Szopienicka, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Nałkowskiej, pl. Wyzwolenia, Św. Anny, Szopienicka, Mysłowicka. Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych:

Autobusy linii 30 w kierunku Giszowca, po obsłudze przystanku Katowice Chorzowska, skierowane zostaną tunelem pod katowickim rondem, do włączenia się na przystanku Zawodzie Waleriana, bez obsługi przystanków Katowice Aleja Korfantego, Strefa Kultury NOSPR i Strefa Kultury, następnie pojadą bezpośrednio ul. Murckowską, ul. Pszczyńską, bez obsługi Zawodzia, dokonując zjazdu do ul. Kolistej i obsługując część dzielnicy Giszowiec – przejazd ul. Mysłowicką, Batalionów Chłopskich, Radosną.

Następnie dokonają nawrotów ulicami: Gościnną, Młodzieżową, Przyjazną do ul. Radosnej, kierując się do przystanku początkowego i końcowego Giszowiec Kopalnia. W kierunku centrum Katowic, po obsłudze przystanku Giszowiec Kopalnia, autobusy ponownie przejadą przez dzielnicę Giszowiec, powracając na ul. Pszczyńską, Aleją Górnośląską do ul. Francuskiej (zjazd w rejonie Komendy Miejskiej Policji).

Autobusy linii 70 w kierunku Borek, po obsłudze przystanku Katowice Sokolska, skierowane zostaną tunelem pod katowickim rondem, następnie al. Roździeńskiego, z obsługą przystanku Dąbrówka Mała Skrzyżowanie, ul. Hallera, do włączenia się na swoją rozkładową trasę.

W kierunku Osiedla Witosa, autobusy linii po obsłudze przystanku Burowiec Szpital skierowane zostaną ul. Hallera, al. Roździeńskiego, następnie po obsłudze dodatkowego przystanku Bogucice Skrzyżowanie skierowane zostaną ulicami: Markiefki, Ryszarda, Wróblewskiego (dodatkowa obsługa przystanku Bogucice Wróblewskiego), Leopolda, do włączenia się na rozkładową trasę na przystanku Bogucice Kościół.

Linia 72 w tych godzinach zostanie zawieszona
Autobusy linii 74 od strony Chorzowa zakończą kursy na przystanku Michałkowice Plac 11 Listopada. Będzie to zarówno początkowy, jak i końcowy przystanek tej linii. Nie będzie obsługiwany odcinek od Michałkowic do Zawodzia.

Autobusy linii 109 w kierunku Janowa, po obsłudze przystanku Dąb Kościół, skierowane zostaną bezpośrednio ul. Chorzowską, tunelem pod katowickim rondem, al. Roździeńskiego, następnie zjadą, celem obsługi przystanku Dąbrówka Mała Skrzyżowanie, ul. Hallera, do przystanku Borki Pętla.

W kierunku Osiedla Witosa, po obsłudze przystanku Borki Pętla, autobusy skierowane zostaną ul. Hallera, al. Roździeńskiego, następnie po obsłudze dodatkowego przystanku Bogucice Skrzyżowanie skierowane zostaną ulicami: Markiefki, Ryszarda, Wróblewskiego, z dodatkową obsługą przystanku Bogucice Wróblewskiego, Leopolda, do włączenia się na rozkładową trasę na przystanku Bogucice Kościół.

Linia 292 od strony Ligoty, zakończy kursowanie na przystanku Giszowiec Kościół. Przystanek ten w godzinach zamknięcia ulic będzie stanowił zarówno początek, jak i koniec trasy. Od strony Mysłowic, po obsłudze centrum Mysłowic, linia zakończy kursowanie na przystanku Mysłowice Towarowa.

Linia 920 kursować będzie na trasie Katowice Aleja Korfantego – Giszowiec Kościół
Linia 930 rozpocznie kursowanie od godz. 12:32 z przystanku Katowice Dworzec
Od ok. godz. 10:00 do ok. 13:10 wyłączone z ruchu kołowego zostaną ulice: Bednorza, Roździeńska, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Bohaterów Monte Casino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich.

Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras następujących linii autobusowych:

Autobusy linii 11, 61, 177, 657, 911 w kierunku Dąbrówki Małej, po obsłudze przystanku Katowice Sokolska, skierowane zostaną tunelem pod katowickim rondem, al. Roździeńskiego, ul. Hallera (z obsługą przystanku Dąbrówka Mała Skrzyżowanie), Strzelców Bytomskich, do włączenia się na swoje rozkładowe trasy.

Linia 177 skierowana zostanie do pętli autobusowej, zlokalizowanej na przystanku Dąbrówka Mała Nowosam (skąd zaczyna kursy linia 657). W kierunku centrum Katowic, po obsłudze przystanku Dąbrówka Mała Oczyszczalnia, autobusy pojadą ulicami: Strzelców Bytomskich, al. Roździeńskiego, następnie po dodatkowej obsłudze przystanku Bogucice Skrzyżowanie pojadą ulicami: Markiefki, Ryszarda, Wróblewskiego (z dodatkową obsługą przystanku Bogucice Wróblewskiego), Leopolda, do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku Bogucice Kościół.

Autobusy linii 600 w kierunku Osiedla Kukuczki, po obsłudze przystanku Bogucice Markiefki, skierowane zostaną do przystanku Bogucice Wróblewskiego, gdzie zakończą swoją relację. Przystanek ten będzie zarówno przystankiem końcowym, jak i początkowym dla tej linii. W kierunku centrum Katowic oraz szpitala przy ul. Ceglanej, autobusy linii kursować będą na swojej stałej trasie przejazdu.

Linie autobusowe 18, 66, 931 kursować będą na wydłużonej relacji do przystanku Katowice Mickiewicza. Autobusy tych linii skierowane zostaną bezpośrednio ul. Bagienną, bez obsługi dzielnicy Zawodzie.

***

Siemianowice Śląskie:

Od ok. godz. 10:00 do ok. 14:00 maraton przebiegać będzie ulicami: Mysłowicką, Powstańców, Fitznerów, Sienkiewicza, Plac Skargi, Katowicką. Ta organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras następujących linii autobusowych:

Autobusy linii 5, 27, 43 w kierunku centrum Katowic, po obsłudze przystanku Michałkowice Bank, skierowane zostaną ulicami: Kościelną, Oświęcimską, Wróblewskiego, następnie dokonywać będą przejazdu przez Chorzów, ulicami: Siemianowicką, Kościuszki, Parkową, Chorzowską, do włączenia się na przystanku Katowice Sokolska.

W kierunku Michałkowic i Bańgowa, po obsłudze przystanku Katowice Sokolska autobusy pojadą przez Chorzów ulicami: Chorzowską, Parkową, Siemianowicką, Wróblewskiego, Oświęcimską, Kościelną, bez obsługi centrum Siemianowic Śląskich. Autobusy tych linii obsługiwać będą wszystkie przystanki zlokalizowane na trasie objazdowej.

Autobusy linii 0, 50 w kierunku centrum Siemianowic Śląskich po obsłudze przystanku Siemianowice Kopalniana skierowane zostaną ulicami: Kopalnianą, Bohaterów Westerplatte, Michałkowicką.

W kierunku Katowic, po obsłudze przystanku Siemianowice Plac Skargi, autobusy zostaną skierowane ulicami: Waryńskiego, Kapicy, Wróblewskiego, następnie pojadą przez Chorzów ulicami: Siemianowicką, Kościuszki, Parkową, Chorzowską, do włączenia się na przystanku Katowice Sokolska.

Linie 72, 222 w godzinach zamknięcia wcześniej wymienionych ulic, nie będą kursować.

Linia 74 od strony Chorzowa w wyżej wymienionych godzinach zakończy kursowanie na przystanku Michałkowice Fabud.

Od strony Zawodzia linia nie będzie kursowała.

Linia 190 od strony Chorzowa, zakończy kursy na przystanku Węzłowic Pętla, który będzie stanowić przystanek początkowy i końcowy tej linii. Nie będzie obsługiwany odcinek od Węzłowca do centrum Siemianowic Śląskich.
Autobusy linii 196 po obsłudze przystanku Bytków Watoły, skierowane zostaną ulicami: Bohaterów Westerplatte, Wieczorka, Michałkowicką, plac Wolności do ul. Świerczewskiego.

***

W związku z koniecznością zapewnienia możliwości przemieszczania się z katowickich dzielnic: Koszutka, Józefowiec i Dąb do centrum Katowic, uruchomione zostaną dwie tymczasowe linie autobusowe S1 i S2. Poniżej zamieszczamy ich trasy:

Linia S1: Katowice Dworzec – Katowice Plac Wolności – Katowice Sokolska – Katowice Chorzowska – Koszutka Kościół – Koszutka Iłłakowiczówny – Józefowiec Szczecińska – Józefowiec Szpital – Kolonia Agnieszki Promienna – Bytkowska Centrum Targowe

Linia S2: Katowice Dworzec – Katowice Plac Wolności – Katowice Sokolska – Katowice Chorzowska – Koszutka Kościół – Koszutka Iłłakowiczówny – Józefowiec Cmentarz – Józefowiec Jabłoniowa – Józefowiec Ściegiennego – Dąb Krzyżowa – Józefowiec Osiedle – Józefowiec Szpital – Kolonia Agnieszki Promienna – Bytkowska Centrum Targowe”.