Panie prezydencie Chorzowa! Czemu pan na to zezwolił? Władze województwa śląskiego w szoku. Jest oficjalny protest, do którego my też się przyłączamy.

Panie prezydencie Chorzowa! Czemu pan na to zezwolił? Władze województwa śląskiego w szoku. Jest oficjalny protest, do którego my też się przyłączamy.

10 lipca 2019 Wyłącz przez administrator

***
Niektóre wcześniejsze publikacje – niżej (dot. tel.).
Inne informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.
***

Straszna, szokująca wręcz informacja napłynęła z Chorzowa. Władze tego miasta wyraziły zgodę na to, by deweloper wyciął ponad 1,3 tys. drzew w otulinie Parku Śląskiego.

Chodzi o Green Park Silesia. Firmę, która zaplanowała zabetonowanie wielkiej części Parku Śląskiego (formalnie obrzeży poza administracyjnym terenem Parku) i wybudowanie tam wielkiego osiedla oraz prywatnych parkingów na setki samochodów mieszkańców.

Przypomnijmy więc, co mówił prezydent Chorzowa Andrzej Kotala w trakcie kampanii wyborczej (na zdjęciu pan prezydent na wiecu wyborczym, podczas wygłaszania tej deklaracji):

„Proszę temu nie wierzyć. Zaprzeczać, gdyby ktokolwiek o to pytał. Nie ma w Parku żadnych budynków i na pewno nie będzie”.

Nawet nie pytamy, jak to się ma do wydanej na początku lipca zgody na wycięcie 1327 drzew i 26 m kw. krzewów. Prezydent pewnie się wytłumaczy, że to nie w Parku, tylko obok. Bo gdzieś tam przebiega granica.

Nie, panie prezydencie. Park jest tam, gdzie rosną krzewy i drzewa. A nie tam, gdzie widnieje symboliczna kreska na mapie.

Wróćmy do tej propozycji, która tak oburzyła prezydenta Chorzowa. Do propozycji prezydenta Katowic, by Park Śląski włączyć w granice administracyjne naszego miasta. Trzeba Park ratować!

Zaniepokojony jest zarząd województwa śląskiego. Marszałek i jego zastępcy wydali oficjalny protest. Przytaczamy go w całości:

Oświadczenie Zarządu Województwa Śląskiego

„Z zaniepokojeniem obserwujemy proces przejmowania pod szeroko rozumianą działalność komercyjną i deweloperską terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego. Jego jaskrawym przykładem jest zezwolenie, jakie wydał Prezydent Miasta Chorzowa, na usunięcie 1327 sztuk drzew i 26 m2 krzewów z terenów przy ulicy Targowej w Chorzowie.

Jako Zarząd Województwa Śląskiego wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania i wydawania decyzji administracyjnych, pozwalających na wycięcie bogatego i różnorodnego zasobu, jakim jest zalesiony teren przyległy do Parku Śląskiego. Takie działania stoją w sprzeczności z zasadą poszanowania dobra wspólnego, jakim bez wątpienia jest Park Śląski.

Województwo Śląskie nie występowało jako strona w postępowaniu toczącym się w tej sprawie, w myśl obowiązujących przepisów prawa nie przysługiwał nam ten tytuł, nie mamy zatem formalnego prawa zaskarżyć decyzji Prezydenta Miasta Chorzowa, Andrzeja Kotali.

W pełni jednak popieramy starania jakie czyni Stowarzyszenie NASZ PARK, które zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu administracyjnym, a także innych stowarzyszeń, które usiłują ratować największy park miejski w Europie.

W dniu dzisiejszym na ręce prezydenta Chorzowa złożone zostało pismo, w którym apelujemy do władz miasta, by podjęły skuteczne działania powstrzymujące ten proces.

Zarząd Województwa Śląskiego”.