Dziś ciąg dalszy sprawy drzew na Koszutce, które miały stwarzać zagrożenie dla linii energetycznej spółki Tauron.

Dziś ciąg dalszy sprawy drzew na Koszutce, które miały stwarzać zagrożenie dla linii energetycznej spółki Tauron.

8 czerwca 2019 Wyłączono przez administrator

Od wczesnych godzin porannych na Koszutce można było zobaczyć ludzi przycinających gałęzie drzew. Nie wycinających drzewa, lecz jedynie skracających ich konary.

Tauron na razie odstąpił od zamiaru, który zmobilizował mieszkańców Koszutki do protestów. Czy uda się uratować drzewa?

Otrzymaliśmy pismo z Tauron Dystrybucja. Czytamy w nim m.in.:

„Podstawowym obowiązkiem spółki dystrybucyjnej jest dbanie o bezpieczeństwo pracy infrastruktury energetycznej, co wiąże się z zachowaniem wymaganej w normach i przepisach odległości drzew od linii.

W trosce o interes społeczny i w odpowiedzi na głosy mieszkańców, staramy się zachować tereny zielone w takim zakresie, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy linii energetycznych zasilających klientów.

W przypadku linii WN (wysokie napięcie) przy ul. Morcinka w Katowicach zleciliśmy wykonanie pomiarów geodezyjnych odległości drzew od przewodów. Jak wskazuje analiza dla dwutorowej linii WN, konieczne jest obecnie przycięcie 6 drzew, które nie spełniają minimalnego wymogu odległościowego. Przycinka koron zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu i pod nadzorem Zakładu Zielni Miejskiej. Jej termin został ustalony na sobotę (8.06) od rana.

Prace zostaną wykonane w trybie pilnym ponieważ aktualna odległość konarów drzew od linii WN nie gwarantuje bezpieczeństwa osobom postronnym i otoczeniu. Wysokie letnie temperatury powodują zmniejszenie odległości do drzew, co potęguje realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Trzeba ponadto pamiętać, że najczęstszymi przyczynami przerw w dostawie energii elektrycznej oraz zagrożeniem dla otoczenia są uszkodzenia i awarie energetyczne do jakich może dochodzić na skutek wrastania konarów i gałęzi w linie oraz powalania drzew i łamania gałęzi podczas wichur i burz.

Wycinki drzew pod liniami energetycznymi są więc prowadzone ze względu na zapewnienie ciągłości zasilania klientów oraz bezpieczeństwo otoczenia, w tym osób przebywających w okolicy linii elektroenergetycznych.

Nam też zależy, żeby miasta były zielone i zadrzewione, w związku z tym na terenach miejskich, tam gdzie jest to możliwe, dokonujemy zabiegów eksploatacyjnych polegających jedynie na przycince drzew w zakresie koniecznym dla zachowania bezpieczeństwa. Przy zachowaniu troski o wygląd miast, trzeba zawsze brać pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców oraz zachowanie pewności i ciągłości pracy infrastruktury energetycznej, to jest zapewnienie dostawy energii.

***
Niektóre wcześniejsze publikacje – niżej (dot. tel.).
Inne informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.