Zagrożone matury! Dyrektorom szkół nie wolno tego uczynić.

Zagrożone matury! Dyrektorom szkół nie wolno tego uczynić.

11 kwietnia 2019 Wyłącz przez administrator

 

Alarm wszczęły władze Sosnowca. Jednak problem dotyczy nie tylko naszych sąsiadów, lecz również Katowic, całej aglomeracji oraz całego kraju. Chyba że – jak zauważa jedna z naszych czytelniczek, licealistka – w szkole zawczasu o tym pomyślano.

Chodzi o to, że aby maturzyści mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości, muszą wpierw w sposób formalny zakończyć naukę w szkole średniej. A to oznacza, że muszą mieć zatwierdzone wszystkie oceny końcowe. Bez tego nie wiadomo czy zaliczyli ostatnią klasę i ostatni rok nauki w szkole średniej.

 

Tymczasem wymóg formalny stanowi, że oceny końcowe są zatwierdzane podczas konferencji klasyfikacyjnej grona pedagogicznego. W pojedynkę dyrektor szkoły nie ma prawa tego uczynić.

Jak to zrobić w sosnowieckich liceach? Nie wiadomo. W „Staszicu” np. strajkują wszyscy poza katechetą i jednym historykiem. Nie ma kto wystawić maturzystom ocen końcowych. To samo dotyczy tych wszystkich liceów w naszym regionie i w kraju, gdzie większość nauczycieli bierze udział w strajku, a klasyfikacji końcowej nie przeprowadzono przed strajkiem.

Oceny końcowe powinny być wystawione do jutra (12 kwietnia), a do wtorku (16 kwietnia) należy je zatwierdzić. Inaczej matury się nie odbędą.

 

***

 

***
Niektóre wcześniejsze publikacje – niżej.
Inne informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.
Fot. Wikimedia.

***