Za kilka dni administracja skarbowa zamierza nas pozytywnie zaskoczyć.

Za kilka dni administracja skarbowa zamierza nas pozytywnie zaskoczyć.

21 kwietnia 2019 Wyłącz przez administrator

 

Jeśli do 30 kwietnia nie rozliczymy się z urzędem skarbowym, nic złego się nie stanie. W systemie skarbowym jest przygotowane w naszym imieniu roczne zeznanie podatkowe i zostanie ono uznane za obowiązujące.

Za pośrednictwem internetu możemy skorzystać z usługi „Twój e-PIT”. Zobaczyć wygenerowane w naszym imieniu zeznanie, zaakceptować je bądź odrzucić. Jeśli tego nie uczynimy, nic złego się nie stanie. Dla administracji skarbowej będzie to znak, że w ciemno akceptujemy wygenerowane przez system nasze rozliczenie.

Rozliczyć się z urzędem skarbowym możemy również poprzez oprogramowanie e-Deklaracje. Albo też po staremu – w wersji papierowej, na formularzu wysłanym pocztą lub osobiście złożonym w urzędzie skarbowym.

Wygenerowane automatycznie zeznanie podatkowe znaleźć będzie można na stronie podatki.gov.pl, w sekcji ?Złożone dokumenty?.

I kolejna dobra wiadomość.

 

Jeśli z takiego automatycznie wygenerowanego zeznania podatkowego będzie wynikać, że mamy niedopłatę podatku ? to do 31 maja otrzymamy informację o tym z urzędu skarbowego. Będzie wówczas 7 dni, od dnia jej doręczenia, na wpłatę kwoty niedopłaty na konto urzędu skarbowego.

Jeśli z automatycznego e-PIT-a będzie wynikać nadpłata podatku, to odpowiednią kwotę urząd prześle przelewem na konto bankowe ? jeżeli posiada numer naszego konta. Jeśli nie posiada, wówczas pieniądze zostaną przesłane przekazem pocztowym. W tej sytuacji 45-dniowy termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od 1 maja br.

 

Udogodnienia dotyczą osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zobowiązanych do wypełnienia druków PIT-37 lub PIT-38.

***
Niektóre wcześniejsze publikacje – niżej.
Inne informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.

***