Odbywające się egzaminy mogą być z mocy prawa nieważne! I to pomimo, że w prawie wszystkich szkołach udało się skompletować komisje egzaminacyjne.

Odbywające się egzaminy mogą być z mocy prawa nieważne! I to pomimo, że w prawie wszystkich szkołach udało się skompletować komisje egzaminacyjne.

10 kwietnia 2019 Wyłącz przez administrator

 

W Katowicach udało się skompletować komisje m.in. dzięki temu, że katowicki magistrat delegował do szkół urzędników z wykształceniem pedagogicznym. W komisjach zasiadają również nauczycielscy emeryci czy rodzice uczniów, którzy mają wykształcenie pedagogiczne.

To jednak może nie wystarczyć, by trwające właśnie egzaminy były ważne. Ich legalność podważył Rzecznik Praw Obywatelskich. Ale oprócz tego, na co on zwrócił uwagę, są jeszcze inne problemy.

 

Najpierw o wątpliwościach RPO.

1. Pośpieszne zmiany w organizacji egzaminów szkolnych wprowadzane w reakcji na strajk nauczycieli mogą naruszać prawa obywatelskie.
2. Powołanie do zespołów nadzorujących egzaminy osób, które nie spełniają warunków z Karty Nauczyciela, może być podstawą unieważnienia egzaminów.
3. 2 kwietnia MEN ogłosiło, że egzaminy planowane na drugi tydzień kwietnia będą mogli nadzorować nauczyciele spoza szkoły, a jest to sprzeczne z ustawą o Karcie Nauczyciela, która nie daje dyrektorom prawa do delegowania nauczyciela do innej szkoły, ani zatrudniania osoby wyłącznie do pracy w zespole nadzorującym.

 

Szersze uzasadnienie na stronie internetowej RPO.

Jest jednak jeszcze jeden problem prawny.

Otóż rząd, by ratować egzaminy, wydał 2 kwietnia rozporządzenie „ratunkowe”. To ono wprowadziło możliwość uzupełnienia składów komisji egzaminacyjnych poprzez osoby z wykształceniem pedagogicznym, lecz nie pracujące w szkołach.

 

Najważniejszy zapis brzmi tak: W składzie komisji mogą znaleźć się (i uwaga!) „osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela”.

Kim zaś są „osoby posiadające kwalifikacje”? Tu kłania się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Mówi ono, że osoby te muszą mieć ukończone studia zgodne z przedmiotem nauczania. Wydaje się, że należy je rozumieć następująco: Skoro dziś sprawdzano wiedzę humanistyczną, w komisjach nie mogli zasiadać np. matematycy czy fizycy.

Jeśli niewłaściwa osoba zasiadła w komisji egzaminacyjnej, to również może być podstawą do podważenia prawomocności egzaminu.

 

Jak poinformował MEN, w trzech szkołach doszło „do nieprzewidzianych sytuacji”. Wszystkie znajdują się poza terenem naszego województwa.

***
Niektóre wcześniejsze publikacje – niżej.
Inne informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.

***