Wszyscy mamy się dusić?

Wszyscy mamy się dusić?

18 grudnia 2018 0 przez administrator

Wyrwany kolejny kawał Parku Śląskiego. Dorobek Jorga niszczony.

Sami zresztą zobaczcie. W linku poniżej jest mapka. Przedstawia ona działkę kupioną przez Green Park Silesia. To tam ma powstać 17 kilkupiętrowców.

Przedstawia ona jeszcze większą działkę kupioną przez Atal. Tam można zbudować jeszcze więcej bloków.

Ale jest jeszcze kolejny wielki teren, o którym jak dotąd było cicho. To kolejna działka wylicytowana przez Atal:
https://www.katowice.pro/wp-content/uploads/2018/11/75h48j3.jpg 

W sumie jest to 15 hektarów, na których Green Park Silesia i Atal wybudują bloki – jeśli się na to pozwoli.

Przed wyborami prezydent Chorzowa zapewniał, że nikt w Parku Śląskim nie zamierza budować bloków, że nigdy ich tam nie będzie. Film z tą wypowiedzią pana prezydenta dostępny jest na stronie Samorządowej Inicjatywy Mieszkańców Chorzowa. Pan prezydent Andrzej Kotala mówił (na zdjęciu):

„Nie ma w Parku żadnych budynków i na pewno nie będzie”. Link do nagrania:
https://www.facebook.com/sim.chorzow/videos/vb.220140311517588/1792528427511328/?type=2&theater 

Nie wiemy, czy można tę deklarację traktować jako przedwyborczą obietnicę, ale zwróćmy uwagę na to, że pan prezydent mówi to na swoim oficjalnym wiecu wyborczym. A więc panie prezydencie?

A wszystko to dzieje się mimo protestów zarządu województwa śląskiego. Zarząd województwa podkreśla, że blokowiska w Parku Śląskim i na jego obrzeżach przepycha się wbrew lokalnemu prawu miasta Chorzowa:

„Wnioskowana inwestycja mieszkaniowa pomimo wprowadzonych zmian jest nadal sprzeczna z obowiązującym studium miasta Chorzów, zgodnie z którym Park Śląski wraz z terenem inwestycji został wskazany jako obszar „najcenniejszy przyrodniczo”, wymagający ochrony i wyłączenia z dalszej intensywnej zabudowy. Zgodnie z zapisami studium obszar Parku Śląskiego ze względu na unikalne wartości nie tylko w skali Chorzowa, ale także i Polski, powinien zostać objęty dodatkową ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz pełnić funkcje ekologiczne, bioklimatyczne, społeczno-rekreacyjne a także wypoczynkowe, służące regeneracji sił psychofizycznych mieszkańców. Wobec powyższego realizacja na tym obszarze osiedla mieszkaniowego nie wypełnia ustawowego warunku”.

Tymczasem: „zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności (…) stanowić będzie dominantę w istniejącym układzie funkcjonalno-przestrzennym, deprecjonując walory przyrodnicze, kulturowe i użytkowe Parku oraz jego ponadlokalny charakter w strukturze przestrzennej województwa”.

To wszystko odnosi się na razie tylko do Green Park Silesia. A przecież do tego dochodzi dużo większy obszar, na którym gospodarować ma Atal.

Czy tę część naszego dziedzictwa możemy jeszcze uratować? Sprzedane tereny są dziś przeznaczone pod usługi. Można na nich organizować np. targi kwiatów. To ma się zmienić w czwartek 20 grudnia.

20 grudnia na sesji Rady Miasta ma zostać podjęta decyzja o przekształceniu przeznaczenia sprzedanych terenów z usługowego na mieszkaniowe. To zaś oznacza wykarczowanie prawie 15 ha lasu i krzewów, większy smog, więcej samochodów. I być może początek dalszej wyprzedaży parku.

Przeciwnicy tej inwestycji nawołują do protestu. Do tego, by o godz. 9.00 w czwartek zjawić się na sesji. Każdy ma prawo przyjść i przysłuchiwać się obradom. Plakat:
https://www.facebook.com/NiezaleznyChorzow/photos/gm.368836100350138/2332060290146449/?type=3&theater 

Ironią losu jest fakt, że w środę poprzedzającą tę decyzję ogłoszono alert smogowy. Mniej drzew i mniejszy Park Śląski = więcej smogu. Czy władze Chorzowa sądzą, że jest inaczej?

Uwaga – aktualizacja. Podejmujemy konkretne działania: „Cios dla nas wszystkich” https://katowicedzis.pl/index.php/nasze-sprawy/2323-cios-dla-nas-wszystkich Poniżej inne ważne linki.

***
Świąteczno-noworoczny konkurs. Do wygrania 1000 zł. Zadania – banalne.
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2331-konkurs-za-tysiac 

Pisaliśmy

Szykują nam katastrofę
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2076-szykuja-nam-katastrofe 

Betonowy Park Śląski
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2166-betonowy-park-slaski 

Inwestycja w Parku Śląskim to nie tylko osiedle kilkunastu bloków. To również ogromne – zamknięte dla postronnych – osiedlowe „parkowisko” na tysiąc samochodów.
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2169-bloki-zamiast-parku 

Kontrowersyjne osiedle w Parku Śląskim czy na jego granicy. Spółka Green Park Silesia wyjaśnia.
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2170-druga-strona-medalu 

Na terenach Parku Śląskiego mają powstać blokowiska dla tysięcy ludzi. Wyrośnie dzielnica ludniejsza niż dzielnice Katowic.
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2214-park-z-betonu 

Petycja w sprawie ratowania Parku Śląskiego najpopularniejszą petycją w Polsce ostatniego tygodnia.
https://katowicedzis.pl/index.php/nasze-sprawy/2218-walczy-o-przetrwanie 

Dziś prezydent Marcin Krupa i Rada Miasta Katowice zajmą się tym, co wyczynia się z Parkiem Śląskim w sąsiednim Chorzowie.
https://katowicedzis.pl/index.php/nasze-sprawy/2221-na-ratunek-parkowi