Druga strona medalu

18 listopada 2018 0 przez administrator

Kontrowersyjne osiedle w Parku Śląskim czy na jego granicy. Spółka Green Park Silesia wyjaśnia.

Przedstawiamy wyjaśnienia Green Park Silesia, budującej osiedle bloków w Parku Śląskim. Zdaniem firmy nie jest to obszar Parku Śląskiego, a jego obrzeża.

1. Od kogo została zakupiona działka?
Działka została zakupiona bezpośrednio od skarbu państwa.

2. Jaka jest lokalizacja planowanej inwestycji? Co obecnie znajduje się w tym miejscu?
Wbrew pojawiającym się informacjom – nie jest to działka MTK. Działka, położona jest przy ul. Targowej 4 w Chorzowie i jest to teren, gdzie już od lat prowadzona jest działalność usługowa. Obszar objęty wnioskiem nie leży w części administracyjnej Parku Śląskiego. Obecnie na działce usytuowany jest budynek biurowy, budynek magazynowy, a także drogi i parkingi. Teren zawsze był terenem wydzielonym pod usługi. Takie też przeznaczenie przewiduje obowiązujący aktualnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Z wiedzą o takim charakterze działki inwestor kupił ją od skarbu państwa. Działka od lat wydzielona jest płotem jako teren odrębny i nigdy nie był ogólnodostępny.

3. Co zakłada koncepcja i jak uwzględnia otoczenie?

Koncepcja inwestycji przewiduje budowę 15 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych (1100 mieszkań o powierzchni od 28 do 110 metrów kwadratowych). Zaprojektowane budynki mają mieć wysokość od 5 do 9 kondygnacji i ze względu na swój rozmiar nie będą stanowiły dominanty. Z uwagi na układ kaskadowy (5 kondygnacji od strony Parku Śląskiego do 9 kondygnacji przy ul. Bytkowskiej) będą miały zbliżoną wysokość do otaczających drzew i będą wpisywać się w tereny zielone sąsiadującego Parku Śląskiego.

4. W jaki sposób inwestor zamierza zadbać o istniejący teren zielony, a także jakie podjąć nowe działania w tej materii?

Chcemy, aby wybrzmiało to wyraźnie: jako inwestorzy i sąsiedzi parku jesteśmy czuli na wynikające z tego faktu potrzeby. Dlatego podejmiemy rozmowy i działania mające wesprzeć ochronę drzew czy zaangażować się w dokarmianie zwierząt, w zależności od potrzeb ? będziemy o tym informować na bieżąco. Już możemy powiedzieć, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwentaryzacja dendrologiczna pozwoliła wytypować wartościowe i zdrowe egzemplarze drzew (dąb, jesion, klon). Najcenniejsze przeznaczone są do pozostawienia i wkomponowania w przestrzeń. W części południowej inwestycji w większości występują gatunki drzew nierodzimych takich jak topole lub drzewa chore (m.in. zainfekowane jemiołą) i suche, które zostaną zastąpione przez gatunki szlachetniejsze. Dodatkowo, w miejscach, gdzie będzie istniała możliwość, inwestor planuje realizacje nowych nasadzeń, aby wzbogacić teren pomiędzy budynkami.

5. Jeśli nie osiedle, to jaka jest alternatywa dla terenu, gdzie planowana jest budowa osiedla?

Funkcja mieszkalna – jako jedyna – stwarza najmniejszą możliwość występowania negatywnych oddziaływań na park. Tym samym przekształcenie inwestycji na cele mieszkaniowe jakie wprowadziła specustawa pozwala na wyeliminowanie zagrożeń, które mogłyby tutaj wystąpić, biorąc pod uwagę aktualne przeznaczenie tej działki i pierwotne zamierzenia inwestora, czyli: budowa hipermarketów, stacji benzynowej, budynków handlowych, 15-piętrowych biurowców, parkingów. Chcemy podkreślić, że wybudowanie na tym terenie osiedla umożliwi pozostawienie aż 40% powierzchni biologicznie czynnej, podczas gdy aktualny Plan Zagospodarowania przewiduje tylko 20%.

6. Jakie inne działania planuje inwestor w związku z planowaną inwestycją?

W planach inwestora jest budowa przedszkola i szkoły podstawowej o wysokim standardzie technicznym. Przedmiotowe placówki oświatowo?dydaktyczne, zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, instrumenty a także materiały dydaktyczne.

Pisaliśmy:

Bloki zamiast Parku
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2169-bloki-zamiast-parku 

Betonowy Park Śląski
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2166-betonowy-park-slaski 

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis – jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.