Zdrowie mieszkańców zagrożone

26 lutego 2018 0 przez administrator

Wiadomość z ostatniej chwili. Dramatyczny apel prezydentów Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic do premiera.

Kilkadziesiąt minut temu prezydent Marcin Krupa poinformował o wystosowaniu wspólnego pisma do premiera Mateusza Morawieckiego. Prezydent Katowic stwierdza, co następuje:

„Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak pilną kwestią jest walka ze smogiem i z niską emisją, która w głównej mierze odpowiada za zły stan naszego powietrza. Potrzeba jednak rozwiązań ustawowych, a także dodatkowych środków, które pozwolą samorządom skuteczniej walczyć o zdrowie naszych mieszkańców.

Dlatego na spotkaniu prezydentów miast podregionu katowickiego Metropolii GZM, które odbyło się 16 lutego, podjęliśmy decyzję o zwróceniu się z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego o intensyfikację prac w tym zakresie a także przyjęcie ramowych harmonogramów działań. Dzisiaj pismo zostało wysłane”.

Treść pisma:

„Szanowny Panie Premierze. Jednym z priorytetowych wyzwań dla miast i gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię jest walka o czyste powietrze. Problem smogu i niskiej emisji, który ma charakter ogólnopolski, jest szczególnie widoczny oraz uciążliwy w naszym regionie i w sposób oczywisty niesie ze sobą negatywne implikacje dla wszystkich mieszkańców – w szczególności dzieci i seniorów.

Jesteśmy przekonani, że aby w tej walce zwyciężyć, musimy zjednoczyć siły. Rząd RP, samorządowcy i organizacje trzeciego sektora muszą podejmować systemowe i wieloletnie działania, polegające m.in. na wymianie starych kotłów węglowych, montażu instalacji OZE, docieplaniu obiektów, zakupie nowych autobusów czy też inwestowaniu w transport publiczny. Wiemy jednak, że bez mocnego zaangażowania i wsparcia ze strony Rządu RP nie damy rady rozwiązać tego problemu.

Dletago też z dużą satysfakcją wsłuchujemy się w głosy płynące z różnych resortów Pana Rządu mówiące o konieczności walki z niską emisją. Jednocześnie zwracamy się o intensyfikację prac w tym zakresie, wypracowanie ustawowych rozwiązań dotyczących norm spalanych paliw oraz źródeł ciepła, przedstawienie ramowych harmonogramów działań, a przede wszystkim o przeznaczenie niezbędnych środków, które umożliwią zwiększenie ilościowego i jakościowego zakresu już dziś prowadzonych prac.

Czyste powietrze jest naszym wspólnym dobrem i wierzymy, że ściśle ze sobą współpracując dla dobra naszych mieszkańców podołamy wyzwaniom, jakie dziś przed nami stoją”.

***
Wchodź bezpośrednio na
http://katowicedzis.pl/ 
Warto – znajdziesz więcej.