Wizyta u prezydenta

8 grudnia 2017 0 przez administrator

Nasza czytelniczka chce udać się do prezydenta Katowic z bardzo ważną sprawą osobistą.

Pani ta zadała nam pytanie, z pozoru bardzo banalne: „Czy prezydent przyjmuje mieszkańców?”

Odpowiedź wydaje się oczywista. Choć z drugiej strony – gdyby wystarczyło przyjść do urzędu i usiąść na krześle w poczekalni – najważniejsza osoba w we władzach katowickiego samorządu nie zajmowałaby się niczym innym, tylko rozmowami o sprawach nie zawsze bardzo istotnych lub ważnych, lecz takich, które nie leżą w kompetencjach władz samorządowych. Dlatego w magistracie obowiązują pewne zasady dotyczące wizyt u prezydenta miasta.

W celu ustalenia konkretnego terminu spotkania z Prezydentem Miasta Katowice należy skontaktować się z Biurem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1; stanowisko nr 33 – Sekretariat Prezydenta planowanie spotkań.

Forma kontaktu jest dowolna: pismo, wizyta osobista, kontakt telefoniczny: 32 2593 361, e-mail: [email protected]

Ustalając termin spotkania należy opisać przedmiot sprawy, której spotkanie ma dotyczyć. Pracownik Urzędu Miasta Katowice wskaże osobę, z którą można omówić swój problem w pierwszej kolejności: np. naczelnika wydziału, wiceprezydenta nadzorującego dany wydział lub przekaże dalsze szczegóły dotyczące spotkania z prezydentem miasta.

Informacja na temat dni oraz godzin, w których są przyjmowani mieszkańcy, jest dostępna na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice: www.bip.katowice.eu. Przeczytać tam możemy, że „skargi i wnioski przyjmują”:

„Prezydent Miasta Katowice lub wyznaczony Wiceprezydent wg ustalonego harmonogramu w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do godz. 17.00,

Wiceprezydenci Miasta Katowice i Sekretarz Miasta w każdy wtorek w godz. 10.00 do 12.00.

Kierownicy komórek organizacyjnych we wtorki od godz. 10.00 do godz. 12.00, za wyjątkiem Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg, który strony przyjmuje we wtorki od godz. 10.00. do godz. 14.00.

Ze względów organizacyjnych należy wcześniej umówić termin spotkania w sekretariacie odpowiedniej komórki organizacyjnej”.