Łamali nasze prawa

2 grudnia 2017 0 przez administrator

Masz konto? Bank musi powinien wypłacić ci odszkodowanie.

Blady strach padł na polskie banki. Lista tych, które mogły stosować niedozwolone praktyki wobec swoich klientów, jest bardzo długa. Podamy nazwy poniżej. Wygląda jednak na to, że te same niedozwolone praktyki mogły stosować wszystkie banki działające w Polsce.

Jeśli twój bank postępował wobec ciebie nielegalnie, od razu będziesz to wiedzieć. Już wyjaśniamy dlaczego.

Banki stały na stanowisku, iż o zmianie warunków finansowych prowadzenia konta wystarczyło poinformować nas jedynie poprzez witrynę internetową. Na przykład na stronie, na której klient miał dostęp do swojego konta. Logowałeś się tam i wówczas np. widziałeś ikonkę koperty z z kolejną wiadomością od banku. Był to np. komunikat o zmianie oprocentowania.

Jeśli bank tak czynił wobec ciebie, masz prawo do odszkodowania. Prawo mówi bowiem, że taką informację powinien ci przekazać na trwałym nośniku. Np. na pendrivie. Albo tradycyjnie – listem.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta właśnie stwierdził, że Euro Bank, Bank Handlowy i Bank Ochrony Środowiska naruszyły prawa swoich klientów. W przypadku tych banków odszkodowania dla klientów wynieść mają nawet 80 mln. zł. Ponieważ banki zobowiązały się do wypłaty rekompensat, UOKiK nie nałożył na nie kary.

Wcześniej UOKiK stwierdził, że Credit Agricole Bank Polska dokonywał jednostronnych zmian postanowień umownych, pomimo że nie miał ku temu podstaw prawnych. Bank ten również obiecał zrekompensować swoim klientom straty.

Pod lupą są lub były również: Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK, ING Bank Śląski i Pekao, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, Idea Bank, mBank, PKO BP, Plus Bank, Raiffeisen Bank Polska.

Informacji o tym, czy twój bank również stosował niedozwolone praktyki, czy postępowanie wobec niego zostało już zakończone i czy masz prawo do rekompensaty, udziela m.in. Rzecznik Finansowy. Poniżej link do strony kontaktowej m.in. z numerami telefonów czy wzorami pism i wniosków:
https://www.rf.gov.pl/