Do walki z koronawirusem staje Uniwersytet Śląski. Chorowałeś na COVID? Podejrzewasz, że przeszedłeś infekcję koronawirusem bezobjawowo? Skontaktuj się.

Do walki z koronawirusem staje Uniwersytet Śląski. Chorowałeś na COVID? Podejrzewasz, że przeszedłeś infekcję koronawirusem bezobjawowo? Skontaktuj się.

27 listopada 2017 0 przez administrator

W trudnym okresie, jakim jest pandemia, wzajemne wsparcie jest wyjątkowo ważne. Członkowie wspólnoty akademickiej, którzy doświadczyli zakażenia SARS-CoV-2 mogą pomóc w leczeniu innych osób poprzez oddanie swojego osocza, zawierającego przeciwciała.

Akcja Uniwersytetu Śląskiego „Podziel się swoim zdrowiem!” wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Katowicach.

Osocze może oddać osoba, która: przeszła zakażenie SARS-CoV-2, została uznana za wyleczoną i czuje się zdrowa; jest w wieku od 18 do 65 lat; posiada potwierdzenie zakażenia (dodatni wynik testu PRC, antygenowego lub na przeciwciała), od zakończenia występowania objawów minęło 28 dni lub 18 dni od zakończenia izolacji, nie ma przeciwwskazań wymienionych na stronie: rckik-katowice.pl/przeciwwskazania.

Osocze może oddać również osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 bezobjawowo i posiada pozytywny wynik (dodatni wynik testu PRC, antygenowego lub na przeciwciała).

Co ważne. Osoby, które chciałyby oddać krew, ale mają niepotwierdzone wcześniejszymi testami podejrzenia, co do bezobjawowego przebycia zakażenia Sars-Cov-2, mogą skorzystać z nieodpłatnego, zorganizowanego przez Uniwersytet Śląski badania poziomu przeciwciał.

W przypadku wykrycia przeciwciał można oddać osocze. Jeśli badanie nie potwierdzi przebycia zakażenia – pobrana krew może zostać przekazana na potrzeby chorych cierpiących na inne schorzenia niż COVID.

W związku z ograniczoną liczbą stanowisk umożliwiających pobieranie osocza konieczne jest umówienie się z wyprzedzeniem na wizytę w RCKiK. Pobieranie osocza od jednej osoby trwa ok. godziny. Osocze można oddać aż pięć razy, dzięki czemu ta forma pomocy jest szczególnie efektywna.

Koordynatorem akcji „Podziel się zdrowiem!” na Uniwersytecie jest Sylwia Ledwoch – Centrum Obsługi Studentów, z którą należy się wcześniej skontaktować w celu omówienia szczegółów – adres e-mail: [email protected], nr tel. 511863123.

Podzielmy się swoim zdrowiem!

Źródło: Jacek Szymik-Kozaczko/UŚ.