Kilkadziesiąt tysięcy rodzin ma prawo do tych pieniędzy w Katowicach. Nie ma na co czekać.

Rządowy program "Dobry start" ruszył z początkiem lipca. W Katowicach złożono jak dotąd 3,2 tys. wniosków o pieniądze na wyprawki dla dzieci. Rozpatrzono już pół tysiąca z nich.

Tymczasem urzędnicy katowickiego magistratu spodziewają się co najmniej 20 tys. wniosków. Do wyprawki ma prawo 32 tys. dzieci z Katowic.

"Dobry start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów. Pieniądze należne są każdemu z nich, niezależnie od tego, jakie dochody osiągają rodzice.

Uwaga. Informacje "techniczne":

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Program dedykowany jest dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy). Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole oraz studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia.
3. Drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice, z dopiskiem „Dobry start”
4. Jeśli nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, można również udać się do jednego z poniższych punktów przyjmowania wniosków:
TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10,
TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42,
TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24,
TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96,
TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c,
TPPS NR 6, UL. CZECHA 2,
TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a,
TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a,
TPPS NR 9,10, UL. KRAKOWSKA 138.

Szczegółowe informacje, godziny przyjęć oraz wniosek wraz z innymi dokumentami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.katowice.pl w zakładce Program „Dobry start”. Infolinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 32 251 00 87 w. 100, 162.

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, daj lajka w zamian za tę publikację i udostępnij ją innym. Dziękujemy.

Źródło i fot.: UM Katowice.