345 wniosków za blisko 75 mln zł złożyli katowiczanie w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego.

Gotowa jest lista projektów proponowanych przez mieszkańców. Wnioski są aktualnie analizowane.

Spośród 345 zgłoszonych projektów 46 z nich to zadania ogólnomiejskie – jest to największa liczba wniosków w tej kategorii na przestrzeni dotychczasowych edycji. Wśród katowickich dzielnic największą aktywnością wykazali się mieszkańcy jednostki pomocniczej Piotrowice-Ochojec, którzy zgłosili 30 wniosków. Niewiele mniej, bo po 22 projekty wpłynęły do urzędu z Podlesia i Ligoty-Panewnik, a 20 formularzy zarejestrowano dla dzielnicy Bogucice.

- Co ważne – wiele wniosków jest naprawdę bardzo dobrze napisanych, co oznacza, że sprawdza się też walor edukacyjny budżetu obywatelskiego, który pozwala mieszkańcom myśleć i działać projektowo – mówi prezydent Marcin Krupa.

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczne projekty dotyczą wielu dziedzin życia miasta. W obszarze sportu i rekreacji dominują wnioski na nowe stacje wypożyczalni rowerów - zgłoszono trzy takie projekty dla Osiedla Paderewskiego (10 stacji) i Piotrowic-Ochojca (4 stacje), dwa dla Załęskiej Hałdy – Brynowa części Zachodniej (4 stacje) oraz pojedyncze wnioski dla Załęża (2 stacje), Dębu (2 stacje), Wełnowca-Józefowca (2 stacje), Śródmieścia, Ligoty-Panewnik, Bogucic, Zarzecza, Podlesia i Szopienic-Burowca.

Pojawiły się także propozycje rozbudowy ścieżek rowerowych, boisk wielofunkcyjnych, ale także wybudowania skate parku, ścian do squasha czy organizację zajęć z samoobrony. Tradycyjnie spora część wniosków dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Możemy tu wyróżnić m.in. monitoring (Załęże, 2 zadania dla Janowa-Nikiszowca) czy montaż sygnalizacji świetlnej (Zarzecze), zakup samochodu na potrzeby Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej, sprzętu ratowniczego dla OSP Szopienice, jak również montaż oczyszczaczy powietrza w przedszkolach (Ligota-Panewniki, Osiedle Witosa).

Mieszkańcy chętnie przysyłali projekty związane z edukacją – przykładowo na realizację warsztatów eko-plastycznych dla przedszkolaków, kreatywne strefy gier i zabaw, budowę mini-miasteczka ruchu drogowego, zajęcia rehabilitacyjne połączone z nauką pływania dla dzieci.

Pojawiły się także wnioski na projekty z obszaru kultury – np. na organizację występów operetkowych, pikników, festynów i lokalnych festiwali muzycznych (m.in. w dzielnicach Zawodzie, Załęże, Murcki i Ligocie-Panewnikach), jarmarków świątecznych, zajęć dla seniorów czy realizacji kolejnych edycji popularnych projektów kulturalnych dla dzielnic, m.in. projektu #LOOK, Klubu Podróżnika RAJZA czy Kulturalnej Koszutki.

Mieszkańcy zgłosili także projekty mające poprawiać estetykę przestrzeni publicznych, takie jak zazielenianie bulwarów Rawy, pielęgnację istniejących skwerów, wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni czy wybudowanie mini-ogrodu sensorycznego.

Oprócz tego znalazły się projekty dotyczące infrastruktury drogowej - remontów dróg i chodników, wymiany oświetlenia ulicznego, rozbudowy układów miejsc postojowych i parkingów w dzielnicach. Nie zapomniano także o zwierzętach. W tej edycji zgłoszono kilka projektów wybiegów dla psów, m.in. w dzielnicach Koszutka, Murcki, Szopienice-Burowiec, Kostuchna czy Piotrowice-Ochojec.

Wśród projektów ogólnomiejskich można wymienić m.in.: zakup tablic pogodowych dla Piotrowic-Ochojca, utworzenie Miejskiego Centrum Edukacji Rolniczej, Ekologicznej i Przyrodniczej, rewitalizację toru saneczkowego w Parku Kościuszki, zakup defibrylatorów dla mieszkańców, budowę wielofunkcyjnego boiska sztucznie mrożonego, szkolenia żeglarskie katowickich seniorów, dzieci i młodzieży czy zakup dronów prewencyjnych dla Straży Miejskiej w celu monitoringu miasta mającego zapobiec zaśmiecaniu go odpadami.

Do najdroższych wniosków złożonych w tej edycji należą trzy projekty ogólnomiejskie: „Miejskie Centrum Edukacji Rolniczej, Ekologicznej i Przyrodniczej” za 2,5 mln zł, „Latem rolki - zimą łyżwy. Budowa wielofunkcyjnego boiska sztucznie mrożonego w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach” za 1,96 mln zł oraz „budowa zadaszenia nad lodowiskiem w parku Murckowskim wraz z obiektami socjalnymi” za 1,8 mln zł.

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, daj lajka w zamian za tę publikację i udostępnij ją innym. Dziękujemy.

Źródło: UM Katowice.