W tę niedzielę wybory w kilku katowickich dzielnicach. Można nie brać udziału. W ogóle można nie chodzić na wybory, a potem narzekać, że źle nami rządzą.

13 maja mieszkańcy 8 jednostek pomocniczych: Ligoty-Panewnik, osiedla Witosa, Bogucic, Szopienic- Burowca, Janowa-Nikiszowca, Murcek, Kostuchny, Podlesia wybiorą swoich dzielnicowych radnych.

Rada dzielnicy to głos mieszkańców w sprawach niekoniecznie drobnych. Proszę zapoznać się choćby z działaniami rad dzielnic Dąb, Tysiąclecie czy Szopienice. Zobaczymy, że rady te zajmowały się bardzo istotnymi czy bulwersującymi sprawami, tocząc bój o zdrowie mieszkańców, komfort ich życia, walcząc o to, by uchroniono Park Śląski przed dalszą degradacją, broniąc wycinanych drzew.

W ośmiu jednostkach pomocniczych, tj. nr 6 Ligota-Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 13 Bogucice, nr 15 Szopienice-Burowiec, nr 16 Janów-Nikiszowiec, nr 18 Murcki, nr 21 Kostuchna i nr 22 Podlesie została zgłoszona odpowiednia liczba kandydatów. Mieszkańcy tych dzielnic poprzez tajne głosowanie wybiorą swoją radę już 13 maja. Prawo wyboru przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie określonej jednostki pomocniczej oraz figurują w rejestrze wyborców.

Głosować będzie można w tym dniu od godz. 7:00 do 19:00 w wyznaczonych lokalach wyborczych za pomocą karty do głosowania. Każdy wyborca wybiera 1 kandydata poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Przypominamy, że aby zagłosować należy mieć ze sobą dokument tożsamości.

***
Jeśli uznasz, że warto, daj lajka w zamian za tę publikację i udostępnij ją innym. Dziękujemy. Wchodź bezpośrednio na naszą www i na nasz fanpage na FB. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do utworzonej przez nas grupy - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.

Na zdjęciu: mieszkańcy Dębu podczas jednego ze spotkań związanych z protestem przeciwko wycince wielu drzew w Parku Śląskim i planom powiększenia parkingów dla Legendii właśnie kosztem parkowej zieleni. Fot. Rada Jednostki Pomocniczej Nr 10 Katowice Dąb.