Częściowa prohibicja w Katowicach. Znane są szczegóły projektu zakazującego sprzedaży alkoholu. Dziś prezydent ogłosił konsultacje.

Odpowiednia uchwała (o ile znajdzie poparcie radnych) wprowadzi zakaz sprzedaży nocnej w śródmieściu napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zakaz ma obowiązywać od godz. 22.00 do 6.00.

Fragmenty uzasadnienia:

Analiza przedstawionych przez policję i straż miejską danych dotyczących ujawnionych w 2017 r. zdarzeń wykazuje, że Śródmieście jest dzielnicą, w której przypadki spożywania lub usiłowania spożywania alkoholu w miejscach publicznych występują zdecydowanie najczęściej. Szczególnie uciążliwe i pogarszające wizerunek miasta są nasilone w tym rejonie zakłócenia spokoju i porządku publicznego w godzinach nocnych.

Funkcjonariusze służb porządkowych sygnalizują rozpowszechniający się zwyczaj wychodzenia części klientów z lokali gastronomicznych w celu zakupu alkoholu w sklepach (gdzie jest on tańszy niż w lokalach gastronomicznych) i wypijaniu go w miejscu publicznym nie przeznaczonym do tego celu, a następnie powrót do lokalu lub też kontynuowanie konsumpcji alkoholu na ławkach lub skwerach, po zakończeniu pobytu w lokalach gastronomicznych.

Ograniczenie możliwości zakupu napojów alkoholowych w godzinach nocnych w centrum Katowic powinno wpłynąć na zmniejszenie spożywania go w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach, na rzecz konsumpcji alkoholu w lokalach gastronomicznych. Powinno to przyczynić się do poprawy ładu i porządku publicznego oraz sprzyjać pozytywnemu wizerunkowi miasta.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że największym problemem związanym z handlem napojami alkoholowymi jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych w centrum miasta, w porze nocnej.

***
Jeśli uznasz, że warto, daj lajka w zamian za tę publikację i udostępnij ją innym. Dziękujemy. Wchodź bezpośrednio na naszą www i na nasz fanpage na FB. Niczego nie przeoczysz. Zapraszamy do utworzonej przez nas grupy - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.

Na zdjęciu: na ten przykry widok trafiliśmy akurat nie w śródmieściu, lecz w Parku Kościuszki.