Gorąca Noc Muzeów w Katowicach. Spór zbiorowy i akcja protestacyjna.

"Sytuacja finansowa ponad połowy pracowników Muzeum Historii Katowic – miejskiej instytucji kultury – jest ciężka. Chodzi o wypłaty, które u ponad połowy pracowników nie przekraczają 2000 PLN netto miesięcznie (nawet w przypadku ponad dziesięcioletniego stażu pracy!). Część płac jest rażąco niska (gdyby nie wliczać premii regulaminowych, to pensje nie sięgają nawet wysokości płacy minimalnej!)".

To fragment oświadczenia, jakie otrzymaliśmy od związkowców z "Solidarności" działającej w naszej muzealnej jednostce. Żądania wobec dyrektora są następujące: podwyżki pensji o 800 zł brutto, ekwiwalent pieniężny na zakup reprezentacyjnego stroju (100 do 200 zł rocznie), zakup komputerów, które zastąpią dotychczasowe - działające wadliwie i awaryjne, włączenie premii regulaminowej do płacy zasadniczej.

Dyrektor MHK na te postulaty odpowiedział 10 maja. Przyznanie podwyżek wykracza poza kompetencje dyrektora. Komputery będą wymieniane w takim stopniu, na jaki pozwoli sytuacja finansowa muzeum. Możliwe jest przyznanie ekwiwalentu ubraniowego, a co do włączenia premii regulaminowej do pensji - trwają konsultacje prawne.

Wszystko więc na to wskazuje, że Noc Muzeów w MHK będzie przebiegała pod znakiem protestu pracowników (19 maja).

***
Jeśli uznasz, że warto, daj lajka w zamian za tę publikację i udostępnij ją innym. Dziękujemy. Wchodź bezpośrednio na naszą www i na nasz fanpage na FB. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do utworzonej przez nas grupy - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.

Na zdjęciu: Jeden z wykładów organizowanych w MHK. Fot. MHK, WL.