Mistrzyni słowa. Pani Marta opowiada najlepiej.

Gdy w 1989 r. nikomu bliżej nieznana siemianowiczanka debiutowała w "Tak i Nie" opowiadaniem "Gra", było to jak odkrycie. Za opowiadanie to otrzymała Grand Prix w Konkursie Literatury Miłosnej w Lubinie. Jej wiersze tłumaczono na niemiecki, angielski i hiszpański. Na III Górnośląskim Festiwalu Kameralistyki prezentowała spektakl poetycki Zapłakać czerwonym deszczem do muzyki Bogdana Mizerskiego.

Dziś Marta Fox jest uznaną pisarką. Tematem twórczości prozatorskiej Marty Fox są problemy dzieci i młodzieży, związane głównie z dojrzewaniem emocjonalnym. Autorka odmalowuje postacie bohaterów i środowisk w jakim się obracają (między innymi rodzinnym i szkolnym) z dużym znawstwem współczesnych realiów. Dotyczy to zwłaszcza języka, ale także zwyczajów, np. używania komputera (elektroniczny dziennik czy korespondencja przez pocztę elektroniczną). W książkach Marty Fox wyraźnie naszkicowana jest tematyka erotyki i seksu, traktowanych jako istotna część ludzkiego doświadczenia. Jej twórczość poetycka to w dużej części erotyki.

„Magda.doc” znajdowała się na liście nadobowiązkowych lektur szkolnych.

W tekście wykorzystano fragmenty noty biograficznej Marty Fox z Wikipedii.