Wojewoda Wieczorek: W sprawie placu Szewczyka w Katowicach zdania nie zmienię. Będzie plac Kaczyńskich.

Wojewoda Jarosław Wieczorek wypowiedział się na temat protestów przeciwko zmianie pl. Szewczyka na pl. Marii i Lecha Kaczyńskich. Nie zgadzają się na to prezydent Katowic i radni. Protestują mieszkańcy.

W sprawie przymusowej zmiany placu (zmiana na mocy zarządzenia zastępczego wojewody) do sądu administracyjnego idzie skarga władz Katowic. W uzasadnieniu mowa o tym, że zarządzenie zostało wydane z pogwałceniem przepisów.

Do wojewody Jarosława Wieczorka trafiła m.in. petycja w sprawie zachowania Wilhelma Szewczyka jako patrona placu. W rozmowie ze znaną dziennikarką Agatą Pustułką wojewoda odniósł się do protestów i do petycji: "Gdyby rada miasta lub prezydent Katowic zaproponowali zmianę nazwy na plac Dworcowy, pewnie tak by się stało. Nie zrobili tego. Będzie plac Kaczyńskich".

Z kolei na stronach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego możemy przeczytać: "Z uwagi na to, że Rada Miasta Katowice nie zmieniła we wskazanym ustawą terminie stosowną uchwałą nazwy placu, nie podała również propozycji nowej nazwy, wojewoda zgodnie z prawem i kierując się opinią Instytutu Pamięci Narodowej wydał zarządzenie zastępcze. (...) Opinia Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotycząca nazwy placu Wilhelma Szewczyka była jednoznaczna i wskazywała, iż obecna nazwa jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki".

O przywrócenie pl. Szewczyka w Katowicach apeluje również Rada Powiatu Mikołowskiego. Przeciwko dekomunizacji Szewczyka i innych pisarzy wypowiedziała się Rada Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Naukowcy podkreślają, że Szewczyk był honorowany za zasługi dla literatury, a nie dla partii. Na prośbę jednego z czytelników dodajmy, że Wilhelm Szewczyk został patronem placu przy dworcu PKP w 1995 r. 

Fot. Magda Bachir.

Wchodź bezpośrednio na http://katowicedzis.pl/
Warto