Kontrola inspekcji pracy w Amazonie. Ponad 100 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości.

Inspekcja pracy w ciągu ostatnich 4 lat przeprowadziła 52 kontrole w centrach logistycznych Amazon. W tym roku 2 z nich odbyły się w Sosnowcu - to centrum istnieje od niedawna. Pozostałe miały miejsce w trzech innych centrach logistycznych Amazon, które powstały wcześniej.

Kontrole obejmowały czas pracy, wynagrodzenia oraz z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym wypadki przy pracy, stanowiska i pomieszczenia pracy, organizację stanowisk pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szkolenia bhp i badania lekarskie.

Zmierzono wydatek energetyczny związany z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy.

Kontrole zaowocowały 117 decyzjami nakazującymi usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 203 wnioskami w wystąpieniach oraz 13 poleceniami.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

szkoleń w zakresie bhp wstępnych i okresowych oraz ich udokumentowania,

przestrzegania przepisów bhp w zakresie pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

zasad magazynowania i składowania,

odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

wypłaty wynagrodzenia w zakresie wysokości i terminowości wypłat,

ewidencji czasu pracy.

Wobec winnych 26 wykroczeń nałożono 12 mandatów na łączną kwotę 18 tys. zł. Zastosowano też 5 środków wychowawczych.

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.

Fot. Pixabay.