Władze Metropolii bez sensu rozdały ciężko zarobione przez podatników pieniądze! Metropolia zaprzecza.

Wojewoda śląski, a także niektórzy politycy zarzucili władzom niedawno powstałej Metropolii Śląskiej (GZM) marnotrawienie pieniędzy i bezczynność. Poprosiliśmy zarówno wojewodę śląskiego, jak i Metropolię o wyrażenie swojego stanowiska. Zarzuty są zbyt poważne, by je pominąć milczeniem.

Od wojewody śląskiego na razie nie otrzymaliśmy stanowiska. Jeśli je otrzymamy, natychmiast opublikujemy.

Odpowiedział natomiast Rafał Kurowski, dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej
Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Uznaliśmy, że nie da się skracać tej wypowiedzi. Zawiera zbyt wiele szczegółów. Jej część merytoryczną publikujemy w całości.

Stanowisko Metropolii Katowickiej:

w ostatnich dniach w publicznych dyskusjach na temat funkcjonowania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii pojawiło się kilka wypowiedzi, których autorzy, zakładam, że kierując się wyłącznie troską o dobro mieszkańców, wyrazili opinie, które wymagają sprostowania i merytorycznego komentarza.

1. FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

Fundusz, podobnie jak inne działania podejmowane przez Metropolię, ma na celu niwelowanie różnic w rozwoju miast i gmin, poprawę jakości życia mieszkańców oraz wyrównywanie szans. To element polityki spójności i zrównoważonego rozwoju.

Koniecznie należy podkreślić fakt, że inwestycje realizowane ze środków Funduszu Solidarności mają również na celu usuwanie skutków wieloletnich zaniedbań ze strony państwa, pokonywanie problemów, z którymi samorządy muszą mierzyć się same.

W publikacjach prasowych i internetowych można przeczytać opinie niektórych polityków, którzy uważają, że „fundusze Metropolii muszą być wydawane celowo, a nie bez sensu”. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel z pełnym przekonaniem twierdzi, że „władze Metropolii rozdały ciężko zarobione przez podatników pieniądze” (wypowiedź dla "Dziennika Zachodniego"). Podobne, choć inaczej formułowane opinie prezentuje wojewoda śląski Jarosław Wieczorek (m.in. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego). Tego typu zarzuty mogą budzić zdziwienie, wprawiać w konfuzję.

Czy można sobie wyobrazić bardziej celowo wydawane środki publiczne niż na konkretne projekty inwestycyjne? Dzięki Funduszowi Solidarności 100 milionów złotych wróci do miast i gmin, a więc do podatników. To samorządy, nie „władze Metropolii”, decydowały o tym, jakie inwestycje przyniosą największe korzyści mieszkańcom. Warto podkreślić, że decyzje te, poprzedzone licznymi konsultacjami, zostały podjęte jednogłośnie przez prezydentów, burmistrzów i wójtów na sesjach Zgromadzenia GZM.

Czy inwestycje drogowe, które łączą miasta (Piekary Śląskie i Radzionków) lub dzielnice (Siemianowice Śl.) i uwalniają tereny potencjalnych inwestycji w zakresie produkcji, usług (rozwój gospodarczy) czy budownictwa mieszkaniowego (przeciwdziałanie zjawiskom depopulacji) są „bez sensu”?

Może warto skonfrontować słowa posła, który chce, by „skończyło się wyrzucanie publicznych pieniędzy w błoto” (wypowiedź dla Dziennika Zachodniego) z opiniami mieszkańców Imielina, Kobióra lub Bobrownik na temat budowy i rozbudowy punktów oraz centrów przesiadkowych, mieszkańców Wyr i Bierunia na temat rozbudowy infrastruktury rowerowej.

Czy mieszkańcy powiatu będzińskiego podzielają opinię, że budowa Zagłębiowskiego Parku Linearnego w dolinie Przemszy i Brynicy to „wyrzucanie publicznych pieniędzy w błoto”? Z opinii, które napływają do Metropolii wynika, że jest dokładnie odwrotnie.

Skąd czerpiemy tę wiedzę? Dzięki licznym konsultacjom z różnymi grupami społecznymi oraz cyklowi publicznych debat „Tu Metropolia”, od początku jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami. Przy tej okazji warto przypomnieć, że przymiotnik w nazwie Funduszu zyskał na sile wyrazu dzięki decyzjom władz Katowic, Gliwic, Tychów i Zabrza, które w geście solidarności zrezygnowały z ubiegania się o środki z tego źródła.

2. TEMPO PRAC METROPOLII

Ci sami krytycy akcentują w swoich wypowiedziach rzekomo niezadowalające tempo prac Metropolii, licytując się na wskazanie daty ich rozpoczęcia – wiele miesięcy, blisko rok, rok. Warto przy tej okazji zajrzeć do metropolitalnego kalendarza i odnotować fakt, że GZM, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim rozpoczęła realizację swoich zadań 1 stycznia 2018 roku! To 98 dni roboczych, 784 godziny. Co udało się zrobić w tym czasie?

Podpisanie porozumienia z NCBiR w sprawie 300 elektrycznych autobusów, których zakup zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych.

Wprowadzenie wspólnej dla trzech organizatorów transportu (KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry) taryfy dla biletów jednorazowych (1 stycznia 2018 rok).

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 16 lat (1 stycznia 2018 rok).

Podpisanie porozumienia organizatorów transportu z Kolejami Śląskimi w sprawie ogłaszania bezpłatnych przejazdów dla kierowców w tzw. Dni Smogowe (połowa stycznia 2018 roku).

Fundusz Solidarności – dotacja celowa dla gmin członkowskich w celu niwelowania różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym. 100 mln zł na 123 projekty w 36 gminach (16 lutego i 27 marca). Znaczna część tych inwestycji jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Skuteczna promocja terenów inwestycyjnych gmin członkowskich na targach MIPIM w Cannes (13-16 marca).

Wprowadzenie wspólnej dla trzech organizatorów transportu (KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry) taryfy dla biletów okresowych (1 kwietnia)
Promocja miast i gmin Metropolii podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (14 – 16 maja).

Wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Metropolii na zawarcie porozumień z KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy w sprawie przejęcia zadań i obowiązków organizatora transportu zbiorowego przez Metropolię (Zarząd Transportu Metropolitalnego, 17 maja).

Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Metropolii (17 maja).

Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (17 maja).

Jakie działania rozpoczęliśmy w tym czasie, nad czym pracujemy?

Prace nad uruchomieniem połączeń autobusowych z wybranych miast Metropolii na lotnisko w Pyrzowicach
Działania zmierzające do powstania hubu dronowego na terenie Metropolii.

Opracowanie dokumentu „Program Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”.

Działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na wspólny zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej (największa grupa w Polsce), która obejmie wszystkie gminy członkowskie GZM oraz wiele innych podmiotów. 

Działania związane z Programem Senioralnym („Energia dla SENIORA”), dzięki któremu metropolitalni seniorzy będą mieli możliwość skorzystania z dedykowanej oferty produktowej, „uszytej na miarę” potrzeb grupy wiekowej 65+.

Prace nad wspólnym biletem komunikacyjnym z Kolejami Śląskimi.

Przygotowania do opracowania koncepcji Kolei Metropolitalnej.

Przygotowania do rozpoczęcia dialogu technicznego w sprawie ustalenia koncepcji Roweru Metropolitalnego
Prace nad utworzeniem biura obsługi inwestorów (szansa dla mniej zasobnych gmin, których nie stać na tego typu działania).

Stworzenie otwartej bazy danych na potrzeby mieszkańców, inwestorów, turystów itp.

*** koniec publikacji ***