Rząd odbiera 500+. Kto straci świadczenie? Niektóre z proponowanych regulacji budzą nasze wątpliwości.

Od 1 października w programie 500 zł na drugie dziecko i kolejne będą obowiązywać zmiany mające "uszczelnić" system. Co to oznacza?

Zakazane jest wskazanie we wniosku nieprawdziwych dochodów. Co to oznacza - nie wiadomo. Czy chodzi o to, by na bieżąco aktualizować wniosek? Istnieje niebezpieczeństwo, że niektórzy urzędnicy mogą interpretować odpowiedni zapis zbyt rygorystycznie.

Zakazana będzie niezgłoszona zmiana pracy.

Nie wolno nie zgłosić zmiany dochodu rodziny.

Pobierać świadczenie 500 plus bedą mogły tylko osoby mieszkające w Polsce. Uszczelnia się weryfikację - znowu nie wiadomo, co to oznacza. Jeśli dziecko np. przebywa z dziadkami, a rodzice pracują za granicą - zapewne 500+ zostanie odebrane.

Utrata 500 plus może nastąpić, gdy dziecko trafi do instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. młodzieżowego ośrodka wychowawczego) lub pieczy zastępczej (rodzina zastępcza lub placówka opiekuńcza). To akurat wydaje się oczywiste.

Utrata 500 plus może nastąpić, gdy zmieniła się rzeczywista sytuacja rodziny (np. rodzice rozwiedli się i rodzic otrzymujący dotychczas świadczenie nie sprawuje opieki nad dziećmi). Tu znowu mamy wątpliwości, gdyż przecież zapis ten dotyczy nie tylko rozwodników. Co to oznacza: "rzeczywista sytuacja rodziny"? Urzędnik będzie musiał interpretować ten zapis wedle własnego widzimisię?

Samotni rodzice ubiegający się o zasiłek wychowawczy 500 plus muszą teraz przedstawić dokument potwierdzający zasądzenie alimentów. W innym przypadku nie dostaną już świadczenia 500 plus. I znowu wątpliwość. Przecież w bardzo wielu wypadkach zasądzone alimenty nie trafiają do osoby, która ma je otrzymywać.

Prowadzącym działalność gospodarczą nie wystarczy już oświadczenie o wysokości dochodów. Czyli?

Fałszywe deklarowanie utraty dochodów - deklarujący utratę dochodów w ostatnim czasie będą dokładniej sprawdzani.

Kombinowana zmiana wynagrodzenia w pracy - każdy, kto zgłosi utratę dochodu spowodowaną rozwiązaniem umowy o pracę, czy zmianą warunków wynagrodzenia, będzie po trzech miesiącach sprawdzany. Jeśli okaże się, że z tym samym pracodawcą podpisał umowę przywracającą stare zasady, zasiłku wychowawczego nie dostanie.

Rodzice, którzy nie są już razem, nie mogą osobno pobierać pełnego zasiłku 500 złotych. Jeśli sąd orzekł opiekę naprzemienną i oboje rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach opiekuje się dzieckiem, świadczenie 500 plus będzie między nich dzielone po połowie.

500 plus będzie odbierane, gdy otrzymująca jej osoba "marnotrawi" wypłacane świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z celem. Tak się dzieje również obecnie. Niektórym osobom zamiast gotówki wydaje się bony lub równowartość pieniędzy w ubraniach czy żywności.

***
Jeśli uznasz, że warto, daj lajka w zamian za tę publikację i udostępnij ją innym. Dziękujemy. Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.